آمریت تحقیقات علمی

منظور از تحقیق

دانشگاه‎ها مراکز پژوهش و روشن‎گری افکار عامه و سمت‎دهی افراد جامعه در مسیر ترقی و انکشاف است. بدین منظور کمیته‌ی تحقیق مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان جهت خدمت‎گزاری به جامعه و ارتقای کمی و کیفی خدمات علمی این نهاد در جهت رسیدن به اهداف متعالی و اکادمیک خویش که رفاه، آسایش و سلامت جامعه است، این پلان راهبردی پنج ساله خویش را تدیون و ترتیب نموده و خود را ملتزم به تطبیق و عملی ساختن آن می‎داند.

بر اساس نظریه‎های نوین علمی هر کانون تحقیقی نیازمند تعیین الگوهای برای پلان‎گذاری و پیشبرد فعالیت‎های خود است تا بر اساس آن‎ها محققان وضع موجود نهاد تحصیلی خویش را ارزیابی نموده، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده، فرصت‎ها و تهدیدهای محیطی را مشخص می‎کند، امکانات و منابع را اولویت‎بندی نموده و بر اساس آن پلان راهبردی معینی را تدوین و در روشنی آن با یک نگاه نظام‎مند کانون مربوط را به سمت اهداف و آرمان‎های معین و مشخص سوق می‎دهد.

پلان راهبردی کمیته تحقیق مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان نیز بر اساس همین اصل تدوین یافته است. از آن‎جایی‎که مراکز تحقیقی فعال و پویا همیشه برای ارتقای کیفیت تلاش مستمر دارند و حرکت بالنده را در جهت پیش‎رفت و ارتقا رسالت خود می‎دانند، از این‎رو کمیته تحقیق مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان وظیفه خود می‎داند تا پلان راهبردی خود را با توجه به واقعیت‎های عینی جامعه در جهت عرضه خدمات تحقیقی و پژوهشی برای مردم افغانستان ترتیب نماید. امید است این پلان که یک برنامه فراگیر پنج ساله است ما را در این راستا یاری رساند تا با برداشتن گام‎های استوار به سوی اهداف متعالی مان که همانا بلند بردن ظرفیت علمی استادان و دانشجویان در رشته‎های مختلف تحصیلی فعال در این مؤسسه است به پیش رویم. بدین جهت از الله متعال می‎خواهیم که ما را در راه رسیدن به موفقیت‎های علمی و تحقیقی در سطح ملی و بین‎المللی و در نتیجه ترقی و انکشاف جامعه یاری رساند.

بناءً جهت تطبیق و عملی شدن بهتر این پلان با توجه به ظرفیت‎ها و امکانات موجود در این مؤسسه پلان‎ها، و برنامه‎های کاری کوتاه‎مدت یک ساله و پلان‎های انفرادی هم‎آهنگ با برنامه‎های تخصصی در حوزۀ تحصیلات عالی ترتیب داده شده است.

مرام

 کمیته تحقیق مؤسسه تحصیلات عالی پیمان متعهد به انکشاف ظرفیت‎های تحقیقی و نهادینه ساختن فرهنگ و ذهنیت پژوهش‎گری، نواندیشی، پرورش تفکر انتقادی و دریافت راه‌حل‎ها برای چالش‎های موجود و در نتیجه بلند‎بردن سطح کیفیت تحصیلی و پیش‎رفت جامعه از طریق تحقیقات علمی و فعالیت‎های اکادمیک و ارایه خدمات به مردم نیازمند خویش می‎باشد.

اهداف

  1. نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق وکاوش‎گری در میان استادان و محصلان.
  2. ایجاد روحیه تحقیق، خلاقیت و فعالیت علمی در میان استادان و محصلان.
  3. یافتن راه حل‎ها برای چالش‎های موجود در زمینه تحقیق و پژوهش در این مؤسسه.
  4. توحید شیوه‎های نوشتن پایان‎نامۀ تحصیلی، مقاله‎نویسی، رساله‎نویسی و تهیه کنفرانس‎های علمی.
  5. تهیۀ طرح پیشنهادی تحقیق رساله‎های علمی جهت ترفیع به رتب علمی و تیزس ماستری و دکتورا.
  6. ایجاد مجله علمی – تحقیقی برای نشر یافته‎های علمی و تحقیقی و طرح‎های ابتکاری استادان و محصلان.

دورنما

بلندبردن ظرفیت کاری تحقیق از لحاظ کمی و کیفی مطابق به معیارهای ملی و بین‎المللی با در نظرداشت نیازهای جامعه برای انکشاف خدمات علمی، تولید دانش، توسعه فعالیت‎های دانشگاهی در سطح کشور و نهادینه‎سازی فرهنگ کاوش‎گری و به وجود آوردن زمینه تحقیقات به صورت هم‎آهنگ با تدریس.تحت شعار «تحقیق و کنکاش، مجرای صعود به بلندای اهرم دانش و تخصص»

ساختار تشکیلاتی کمیته تحقیق

چارت تشکیلاتی کمیته تحقیق