معرفی موسسه

تاریخچه موسسه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان به همت محترم محمد همایون پیمان، صاحب امتیاز و سرپرست این مؤسسه و همکاری بی دریغ اعضای رهبری و کادرهای دلسوز این نهاد، در ۲۸ ثور سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی مطابق به ۱۹ می سال ۲۰۱۴ میلادی، با اخذ جواز از وزارت محترم تحصیلات عالی ابتدا در دو دانشکده (تعلیم و تربیه و حقوق و علوم سیاسی) در شهر تالقان ولایت تخار تأسیس شد.

هدف از تأسیس این نهاد علمی، ضرورت مبرم جامعه به دانش و تخصص و تربیت کادرهای متخصص، ورزیده و مسلکی برای ساختار یک افغانستان مرفه و باثبات است.

 • دیدگاه

مؤسسه‌ی تحصیلات عالی خصوصی پیمان، متعهد است تا خدمات ارزنده‌ی علمی را با روش‌های جدید و مؤثر از طریق ایجاد پوهنحی‌های مختلف و راه اندازی برنامه‌های علمی-تحقیقی مطابق به استانداردهای ملی و بین المللی به ملت عزیز خویش عرضه نموده و کادرهای متخصص و رسالت‌مند را به جامعه تقدیم نماید.

 • مأموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان، با نیاز سنجی کامل علمی، زمینه‌ را برای یادگیری، تحقیق و پژوهش، تخصص محوری و جذب یافته‌های جدید علمی موافق به عصر، مساعد می‌سازد تا نسل جوان کشور بتواند با کسب دانش، مهارت‌ها و روش‌های جدید علمی، در مسیر رشد، انکشاف و خودکفایی گام برداشته و در جهت ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و توسعه یافته مصدر خدمت شوند.

 • دستاوردها
 • اعمار تعمیر دایمی موسسه در سال ۱۳۹۵٫
 • ایجاد دانشکده قابلگی عالی (چهار ساله) درسال ۱۳۹۶٫
 • امضای توأمیت با موسسه‌ی ملی تاجکستان در سال ۱۳۹۷
 • ایجاد مرکز خدمات مشوره دهی و کار آفرینی برای فارغان رشته‌های مختلف در سال ۱۳۹۷
 • امضای تفاهم‌نامه‌ها با مؤسسات، شرکت‌ها، و نهادهای خدماتی دیگر برای جذب و استخدام فارغان این مؤسسه در استقامت‌های کاری مختلف.
 • جذب بیش از سه هزار دانشجو در رشته‌های مختلف و فراغت نزدیک به یک هزار دانشجو ازین رشته‌ها
 • راه اندازی نه دور امتحانات بهاری و خزانی کانکور تا سال ۱۳۹۸
 • راه اندازی سیمینارهای طبی به منظور حمایت طفل و مادر، محو مرض توبرکلوز و توجه به حفظ الصحه‌ی محیطی، به همکاری ریاست صحت عامه تخار برای محصلین پوهنحی قابلگی عالی در سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸٫
 • ایجاد مرکز تحقیقات علمی و مجله علمی و طرح و دیزاین وبسایت مؤسسه در فضای مجازی
 • راه اندازی سیمینار کمپاین مالیه دهی به همکاری ریاست مستوفیت ولایت تخاردر سال ۱۳۹۶٫
 • تدویر ورکشاپ معرفی چهارچوب و معیارهای یازده گانه ارتقای کیفیت و اعتباردهی درسال ۱۳۹۷٫
 • چاپ ماه نامه (علمی، فرهنگی و تربیتی پیمان ) در سال ۱۳۹۷
 • ایجاد مکتب خصوصی پیام پیمان برای کارهای عملی محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه و جذب فارغان کار و تدریس آموخته درسال ۱۳۹۶

 

شعار: پیمان، نردبان صعود به بلندای دانش و تخصص