ماموریت و دیدگاه پیمان

 

  • دیدگاه

مؤسسه‌ی تحصیلات عالی خصوصی پیمان، متعهد است تا خدمات ارزنده‌ی علمی را با روش‌های جدید و مؤثر از طریق ایجاد پوهنحی‌های مختلف و راه اندازی برنامه‌های علمی-تحقیقی مطابق به استانداردهای ملی و بین المللی به ملت عزیز خویش عرضه نموده و کادرهای متخصص و رسالت‌مند را به جامعه تقدیم نماید.

 

  • مأموریت

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان، با نیاز سنجی کامل علمی، زمینه‌ را برای یادگیری، تحقیق و پژوهش، تخصص محوری و جذب یافته‌های جدید علمی موافق به عصر، مساعد می‌سازد تا نسل جوان کشور بتواند با کسب دانش، مهارت‌ها و روش‌های جدید علمی، در مسیر رشد، انکشاف و خودکفایی گام برداشته و در جهت ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و توسعه یافته مصدر خدمت شوند.