ماموریت پیمان

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان، با نیاز سنجی کامل علمی، زمینه‌ را برای یادگیری، تحقیق و پژوهش، تخصص محوری و جذب یافته‌های جدید علمی موافق به عصر، مساعد می‌سازد تا نسل جوان کشور بتواند با کسب دانش، مهارت‌ها و روش‌های جدید علمی، در مسیر رشد، انکشاف و خودکفایی گام برداشته و در جهت ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و توسعه یافته مصدر خدمت شوند.