دانشکده تعلیم و تربیه

تاریخ و هدف ایجاد

دانشکده تعلیم و تربیه در سال ۱۳۹۳ همزمان با تأسیس مؤسسه تحصیلات عالی پیمان در شش دپارتمنت ایجاد گردیده و نخستین بار به ریاست محترم استاد عبدالستار سیرت به فعالیت‌‌های اکادمیک خویش آغاز کرد.هدف از ایجاد این دانشکده، عرضه‌ی خدمات تحصیلی و علمی به متقاضیان محترم رشته‌های مختلف، به ویژه آموزگاران محترم مدارس دینی و مکاتب که دارای تحصیلات نیمه عالی در مقطع چهاردهم بودند، به صورت داخل خدمت می‌باشد و به در راستای همین هدف، این دانشکده تا اکنون تعداد کثیری از داوطلبان تحصیلات عالی درمقطع لیسانس را عمدتاً از طیف آموزگاران مکاتب و دارالعلوم‌ها جذب و بعد از عرضه‌ی خدمات علمی با معیارهای عصری اکادمیک فارغ داده است.


دیدگاه و مأموریت دانشکده تعلیم و تربیه

دانشکده تعلیم و تربیه، به منظور انجام فعالیت‌های تدریسی و اداری خویش اهداف، برنامه‌ها، دور نما یا دیدگاه و مأموریت ترتیب شده و بیرون آمده از تصویب شورای علمی را دارد که عمدتاً فعالیت‌های این دانشکده در راستای همان دیدگاه و مأموریت استقامت پیدا می‌کند.

الف: دیدگاه

دانشکده تعلیم و تربیه در چارچوب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان بر آن است تا با به کار گیری روش‌ها و اسالیب بروز و جدید در عرصه‌ی آموزش و پرورش کادرها و آموزگاران مسلکی و دلسوز مساعی لازم را به خرج داده و موافق به تقاضای امروز جامعه، نسل دانش یافته و مجهز با دانش نوین را تقدیم نموده و در خدمت معارف کشور بگذارد.

ب: مأموریت

رهبری دانشکده تعلیم و تربیه به منظور پاسخگویی بیشتر به نیازمندی‌های جامعه و به ویژه معارف کشور می کوشد، تا کادرها و مربیان مسلکی و با ظرفیتی را با استفاده از همه امکانات و لوازم آموزشی مدرن و تکنالوژیک تربیت نموده و بدینوسیله راه‌گشای چالش‌های موجود تعلیمی و تربیتی در کشور و جامعه نیازمند خویش گردد.


 


دومین دور جلسه‌ی سالانه‌ی استادان دانشکده تعلیم و تربیه