معاونیت امور محصلان

ولی الله نبیل فرزند حفیظ الله در سال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی در قریه‌ی درباهوی ولسوالی فرخار ولایت

تخار  به‌دنیا آمده است، تعلیمات ابتدایی را در مکتب تجربوی سید عبدالرحمن شهید فراگرفته و تعلیمات ثانوی را در دارالعلوم عربی کابل به پایان رسانید.

نبیل در سال  ۱۳۸۲ هجری خورشیدی با سپری کردن آزمون کانکور ورودی به دانشکده شرعیات دانشگاه تخار راه یافت و چهار سال دانشگاه را موفقانه به پایان برده در سال ۱۳۸۶به درجه‌ی عالی فارغ گردید. وی با سپری نمودن امتحان رقابتی در سال ۱۳۸۷ خورشیدی در مربوطات وزارت معارف، به حیث استاد به تربیه معلم تخار راه یافت و پس از ۵ سال خدمت، در سال ۱۳۹۲ طی بورسیه‌ی از طرف بانک جهانی شامل دانشگاه امریکایی افغانستان گردید و در سال ۱۳۹۴ از رشته‌ی تعلیم و تربیه ماستری خود را بدست آورد.

نبیل، تا اکنون در سمت های مختلف دولتی و غیر دولتی وظیفه انجام داده است افتخار استادی و تدریس در مراکز علمی دولتی و خصوصی را داشته و از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱ منحیث معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان ایفای وظایفه نموده و اکنون مسئولیت سمت معاونیت امور محصلان این نهاد را عهده‌دار می‌باشد.

آثار و نوشته‌ها:

  • غزوات رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم-
  • فلسفه‌ی تعدد زوجات
  • خلافت حضرت ابوبکر صدیق -رضی الله عنه-
  • اهمیت خلاقیت ونوآوری در مدیریت