معرفی ریس دانشکدۀ

بیوگرافی عرف الدین پارسا

عرف الدین پارسا فرزند مبارک شاه در سال ۱۳۷۴ هـ ش در یک خانواده متدین در ولایت بدخشان ولسوالی نسی درواز  دیده به جهان گشود. سکونت اصلی وی دره جوی از ولسوالی نسی دوراز ولایت  بدخشان می‌باشد. وی در سن ۶سالگی به دروس عربی و علوم شرعی شروع به آموختن نموده و درسن ۸ سالگی با درجه عالی قرآن عظیم الشان را آموخت و زبان عربی و کتاب های فقهی را نیز همزمان شروع و به تعلم ترجمه؛ قرآن کریم، کتاب های عربی وفقهی نموده و در این عرضه دست خوبی دارند.

دورۀ ابتدایی مکتب را در در ولایت بدخشان و دورۀ لیسه را در لیسه عالی خوشحال خان (کابل) و لیسه عالی جوی( بدخشان) در سال ۱۳۹۴ به اتمام رسانیداند، پارسا از سال  ۱۳۹۴-۱۳۹۰ در کورس های معتبر اموزشی در ولایت کابل از جمله نظر زملی، صدقی و مرکز اموزش احمد ضیا ستانکزی اموزش دیده با سپری نمودن امتحان کانکور سراسری کشور، شامل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار گردیده اند.

موصوف به عنوان یک دانشجوی حلیم، موادب، متقی و پارسا در اولین سمستر تحصلی جایگاه خویش را تثبت و طی چهار سال دانشجوی ممتاز صنف و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار بوده اند. ایشان در دوران تحصیل در دانشگاه تخار (۱۳۹۵-۱۳۹۸) پروگرام های زیادی را تعقب و به مهارت های زیادی دست یافتند، انگلیسی حقوقی، نگارش حقوقی، ۱،۲، اخلاق حقوق در عمل را به همایت بنیاد آسیا فراگرفته و مهارت های مسلکی و حقوقی را با همکاری موسسه ( GIZ) بدست آوردند.

وی در جریان تحصلی چهارساله خویش در برنامه ها و ورکشاپ های مختلف از جمله، محکمه تمثلی حقوق رسانه ها به سطح کشور به زبان های ملی و بین المللی که از طرف (MEDIA LAW) و جی سب، برگزار شده بوده اشتراک و به عنوان نایب قهرمانی به سطح ملی به دانشگاه تخار افتخار آورند. پارسا در سال ۱۳۹۸ با اخذ نمرات کادری به عنوان دانشجوی ممتاز، فارغ‌التحصیل رشته‌ی قضاء وسارنوالی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی از دانشگاه تخار شدند.

موصوف در سال ۱۳۹۹ با سپری نمودن امتحان رقابتی – کادری و با اخذ بلندترین نمره تا اکنون، به صفت استاد، آمر دیپارتمنت و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی پیمان مصروف خدمت بود.

ایشان، با تسلط زبان های فارسی و انگلیسی، معتقید هستند که، بدست آوردن سند از رشته حقوق و علوم سیاسی کار ساده؛ اما، کسب اشتغال بر مبنی این رشته نهایت مشکل و منوط به شرایط است، که باید در دوره لیسانس آموخته شود. به نظر ایشان، یک دانشجوی حقوق باید، توانایی بیان و استدالال قوی داشته و از جرآت و متانت بالای بر خوردار باشد. اگر تمام رشته های علوم را آئینه ئ فرض شود؛ که پیشرفت بشر باشند، حقوق جیوه آن آئینه است.

 

با احترام

عرف الدین پارسا

 

تاریخچه دانشکده حقوق 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، یک نهاد آمووزشی- تخصصی در رشته حقوق و علوم سیاسی بوده که در چهارچوب موسسه تحصیلات عالی پیمان درسال ۱۳۹۳ه تاسیس و تا به حال همواره می کوشد؛ کادر های متخصص و کار آزموده علمی، حقوقی و قضایی، سیاسی و اداری را به جامعه تقدیم نماید.

دانشکده حقوق۱۴دور فارغ التحصیل داشته است که به تعداد۳۸۰دانشجو را به جامعه و کشور  نموده است.

در حال حاضر دارای ۹ صنف درسی فعال و ۱۹۲ تن محصل ۱۸ کادر علمی  برحال دارد.

 

دیدگاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی پیمان می خواهد، تا باعرضه خدماتی معیاری تدریسی، با استفاده روشهای نوین و برنامه های علمی و عملی برای دانشجویان خویش، زمینه رشد و بالندگی علمی را فراهم نماید.

ماموریت

دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان، متهعد است تا باتربیت و تقدیم کادرها و متخصصین حقوقی

مدت تحصیل در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

دوره تحصیلی دراین دانشکده به سطح لیسانس بوده و چهار سال را در برمیگیرد، هر سمستر ۱۶ هفته یعنی چهار نیم ماه می باشدکه  مطابق سیستم کریدیت در هفته نهم امتحان وسط سمستر و در هفته هفدهم امتحان نهای برگزار میگردد. به همین ترتیب هر سال تحصیلی شامل دو سمستر میشود که نه ماه را در برمیگیرد. با ختم سال چهارم تحصیلی و بعد از دفاع پانان نامه، دانشجو فارغ التحصیل دوره کارشناسی( لیسانس) از رشته انتخابی خویش می باشد.

اول معرفی نصاب:

نصاب درسی دانشکده حقوق برمبنای سیستم کریدید بوده، تا سال  ۱۳۹۹نصاب بود که  بعد از نیاز سنجی آموزشی توسط تیم متخصص نصاب دانشکده در سال ۱۳۹۳ه ترتیب شده بود. برمبنای آن در دو سال اول به شکل عمومی و در شروع سمسترپنجم دانشجویان به انتخاب آزادانه خویش یکی از بخش های( اداری و دیپلوماسی و قضاء و سارنوالی) را انتخاب می کرد، دوسال دیگراختصاصی تدریس می شد؛ اما، بعد از ۱۳۹۹ نصاب های جدید که وزارت تحصیلات عالی رسما به تمام دانشگاه های دولتی و خصوص تکثیر نموده است، رشته بندی دانشجویان از امتحان کانکور و سیمستر اول آغاز می شود.

 

اهداف آموزشی نصاب عمومی:

.۱آشناساختن محصلان به اساسات حقوق و علوم سیاسی؛

.۲مجهز ساختن محصلان با دانش پایه برای درک بهتر موضوعات حقوقی و سیاسی در آینده؛

.۳ایجاد حسن خلاقیت و ابتکار در محصلین جهت آمادگی به پذیرش هر یک از رشته های تخصصی؛

.۴آشنایی به پدیده های سیاسی و حقوقی به گونه مقایسه وی؛

اهداف آموزشی تخصصی:

ادرای:

üتربیه کادر سیاسی به نهاد های سیاسی کشور؛

üتقویت نهاد های سیاسی کشور با مجهز ساختن فارغان این دانشکده به مهارت های لازم سیاسی و ادارای؛

üارتقای ظرفیت های متخصصان سیاسی و دیپلوماتیک در جهت درک و تحلیل اوضاع کشور و پرداختن به  موضوعات حاد سیاسی.

ویژگی و مختصات دانشکده حقوق

 • ۱_کادر های جوان، متخصص و با مداریج علمی ماستر؛
  ۲_ صنوف درسی مجهز و معیاری؛
  ۳_ مسجد، کتاب خانه و پارک و ساحه سبز؛
  ۴_ تالار جلسات برای کنفرانس ها و سیمنار های علمی تحقیقی؛
  ۵_ تالار مجهز برای کار های عملی و گروپی؛
  ۶- مرکز تحقیقات، کمپیوتر لب؛
  ۷- تعمیر دایمی و استندرد