معرفی معاون علمی

بیوگرافی معاون علمی

ذبیح الله خالد فرزند بابه خان در سال ۱۳۶۹ هـ ش در یک خانواده متدین در ولایت تخار  دیده به جهان گشود. سکونت اصلی وی قریه مشتان ولسوالی فرخار ولایت  تخار می‌باشد. وی در سن ۹ سالگی در دارالحفاظ عبدالله ابن عباس تحت رهنمایی الحاج قاری صاحب نور احمد نوری شروع به حفظ قرآن‌کریم نموده و در سن ۱۲ سالگی با درجه عالی حافظ قرآن شد.

دورۀ ابتدایی را در ولایت تخار در مکتب سید عبدالرحمن شهید، و دورۀ لیسه را در لیسه ابوعثمان تالقانی در سال ۱۳۸۸ به اتمام رسانید. وی با سپری نمودن امتحان کانکور همان سال، شامل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ولایت کندز گردیده و در سال ۱۳۹۲ با اخذ نمرات کادری فارغ‌التحصیل رشته‌ی اداری و دیپلماسی آن دانشکده گردید.

موصوف در سال ۱۳۹۳ با سپری نمودن امتحان رقابتی – کادری و با اخذ بلندترین نمره تا سال ۱۳۹۸، به صفت استاد و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی پیمان مصروف خدمت بود. آقای خالد در بهار سال ۱۳۹۸ از طریق آزاد خود را در برنامۀ ماستری دانشگاه خوارزمی کشور ایران ثبت نام نموده و در خزان همان سال، وارد کشور ایران گردیده و در سال ۱۴۰۰ هـ ش با اخذ نمرات کادری فارغ‌التحصیل مقطع ماستری رشته‌ی روابط بین‌الملل آن دانشگاه گردید. موصوف اکنون به صفت معاون علمی در موسسه تحصیلات عالی پیمان مصدر خدمت است.

لایحه وظایف معاون علمی

معاون علمی بر مبنای لایحه‌ی فعالیت اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی، مکلف به اجرای امور آتی می باشد:

 1. اجرای وظایف رییس موسسه در غیاب او.
 2. همکاری با رئیس موسسه در امور وفعالیت های اکادمیک.
 3. اجراءات قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه علمی، ترفیع علمی وانفکاک اعضای کادر علمی.
 4. اجراءات اصولی واکادمیک در رابطه به استخدام کادر های علمی قرار دادی طبق نیاز مندی دانشگدها.
 5. سازماندهی طرح ومراقبت از تطبیق پلانها وبرنامه های تحصیلات عالی در موسسه.
 6. طرح وتطبیق پلان ها وبرنامه های تحقیقاتی علمی در موسسه.
 7. رهبری ونظارت از امور تحقیقاتی علمی درموسسه.
 8. رهبری ونظارت از امور نشراتی موسسه.
 9. طرح پلان کار شورای علمی موسسه وارایه ی آن در اولین جلسه ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب وتطبیق.
 10. ترتیب آجندای جلسات شورای علمی موسسه وثبت فیصله های شورای علمی موسسه.
 11. تکثیر وتوزیع فیصله ها وتصامیم شورای علمی موسسه به مراجع ذیربط جهت اجراءت.
 12. بررسی وارزیابی مقرره ها، لایحه ها وطرزالعمل های مربوطه به بخش اکادمیک موسسه و در صورت ضرورت ارایه ی طرح تعدیل وپیشنهاد آن به مراجع بالایی.
 13. نظارت وبررسی از امور کتابخانه، بخش های تکنالوژی معلوماتی وا نترنتی واجراءت لازم در مورد تکمیل وتجهیز آنها.
 14. ریاست از کمیته های مربوطه.
 15. تسهیل ونظارت از طرح تشکیل اکادمیک در موسسه ی تحصیلی عالی مربوطه.
 16. نظارت از امور وفعالیت های دفتر های مربوطه به معاونیت علمی.
 17. ارزیابی نصاب درسی وطرح پیشنهادات جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان ومعیارهای بین المللی.
 18. نظارت از انکشاف، باز نگری وتطبیق نصاب درسی در دانشکده‌ها.
 19. ارایه گزارش از اجراءت وفعالیت های سالانه ی معاونیت علمی به ریاست وشورای علمی.
 20. نظارت از تطبیق واجرای تصامیم شورای تحصیلات عالی در بخش اکادمیک.
 21. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کارهای عملی- ساحوی محصلان.
 22. تهیه وترتیب آمار واحصائیه های مربوطه به اعضای کادر علمی وسایر موارد اکادمیک.
 23. تسهیل وهمکاری در ساختن پلان ستراتژیک اکادمیک موسسه ی تحصیلات عالی مربوطه.
 24. سایر وظایفی که مطابق قانون به معاون علمی تعلق می گیرد.

 

 

ولی الله نبیل فرزند حفیظ الله در سال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی در قریه‌ی درباهوی ولسوالی فرخار ولایت

تخار  به‌دنیا آمده است، تعلیمات ابتدایی را در مکتب تجربوی سید عبدالرحمن شهید فراگرفته و تعلیمات ثانوی را در دارالعلوم عربی کابل به پایان رسانید.

نبیل در سال  ۱۳۸۲ هجری خورشیدی با سپری کردن آزمون کانکور ورودی به دانشکده شرعیات دانشگاه تخار راه یافت و چهار سال دانشگاه را موفقانه به پایان برده در سال ۱۳۸۶به درجه‌ی عالی فارغ گردید. وی با سپری نمودن امتحان رقابتی در سال ۱۳۸۷ خورشیدی در مربوطات وزارت معارف، به حیث استاد به تربیه معلم تخار راه یافت و پس از ۵ سال خدمت، در سال ۱۳۹۲ طی بورسیه‌ی از طرف بانک جهانی شامل دانشگاه امریکایی افغانستان گردید و در سال ۱۳۹۴ از رشته‌ی تعلیم و تربیه ماستری خود را بدست آورد.

نبیل، تا اکنون در سمت های مختلف دولتی و غیر دولتی وظیفه انجام داده است افتخار استادی و تدریس در مراکز علمی دولتی و خصوصی را داشته و از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱ منحیث معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان ایفای وظایفه نموده و اکنون مسئولیت سمت معاونیت امور محصلان این نهاد را عهده‌دار می‌باشد.

آثار و نوشته‌ها:

 • غزوات رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم-
 • فلسفه‌ی تعدد زوجات
 • خلافت حضرت ابوبکر صدیق -رضی الله عنه-
 • اهمیت خلاقیت ونوآوری در مدیریت