کمیته‌ها

کمیته‌ی ارتقای کیفیت

هدف از تشکیل این کمیته، رسیدگی کمی و کیفی به امور علمی و اداری دانشکده از طریق کارشیوه، پلان‌ها و برنامه‌های از قبل پیش بینی شده به منظور رشد و انکشاف بیشتر و رسیدن به اهداف پیش بینی شده در راستای پلان استراتژیک دانشکده، مؤسسه و وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد.

این کمیته عمدتاً به بررسی و ارزیابی از چگونگی پیشرفت امور علمی و اداری پرداخته و جریان فعالیت‌های دانشکده را با ملاک‌ها و معیارهای ارائه شده از سوی ریاست ارتقای کیفیت و زارت محترم تحصیلات عالی و آمریت ارتقای کیفیت مؤسسه می سنجد.

ارتقای کیفیت

کمیته‌ی نصاب

این کمیته که به منظور بررسی و بازنگری نصاب و کریکولم درسی گروه‌های مختلف آموزشی در دانشکده ساخته شده است و اعضای این کمیته حسب جدول زمانبندی جلسات خویش تشکیل جلسه داده و نصاب هر یک از گروه‌ها را که لازم ببیند، به بررسی گرفته و دیدگاه‌ها و نظریات و ملاحظات خویش را در پیوند به آن ارائه می دارد و با انگشت گذاشتن با لای نکات ضعف نصاب آن را دو باره سازی و تصحیح می نماید تا پس از تصویب شورای علمی به وزارت پیشکش شده و مورد تأیید قرار گیرد.

 

کمیته تحقیق

این کمیته که به هدف رشد و انکشاف علمی دانشکده و تشریک مساعی در جهت تحقیق، کنکاش و تفحص در راستای کشف فناوری‌های علمی جدید و استفاده بهینه از آن و انتقال رسالتمندانه‌ی آن به قشر دانشجو و نسل‌های پیشا دانشجویی در چارچوب این دانشکده تأسیس شده و گام‌های ارزنده‌ی را در راستای تحقیق، پژوهش و نگارش رساله‌ها، مقالات و اسناد تحقیقی و علمی برداشته اند و خواهند برداشت.
بدون شک، کار و فعالیت علمی مستلزم تحقیق و پژوهش و کشف یافته‌های جدید علمی است تا بدینوسیله بتواند استاد و مدرس گرامی دانش جدید و بروز را در خدمت دانشجو قرار داده و تمایل دانشجو را به کسب دانش و مهارت‌های بیشتر رجعت دهد و خود نیز به عنوان یک پایه تحقیقی در زمینه‌های علمی مورد نظر تحقیق و کنکاش نماید.

 

کمیته نظم و دسپلین

این کمیته، مطابق به طرزالعمل داخلی مؤسسه عهده دار بررسی قضایا و عرایض مبنی بر تخطی‌های اکادمیک و انضباطی در دانشکده بوده و محور فعالیت آن بر تطبیق پالسی‌های انضباطی و دریافت راه‌حل برای قضایا و مطالبات پیش آمده‌ی انضباطی می‌باشد.

رهبری دانشکده تعلیم و تربیه، به منظور تسهیل پروسه کار و همچنان در کنترول داشتن فضای اکادمیک و اداری و انضباطی دانشکده، این کمیته را تشکیل داده و صلاحیت‌های مشخصی را در روشنی میکانیزم انضباطی مؤسسه و دانشکده تفویض نموده است.

تشکیل