کمیته ها

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان، به منظور پیش برد درست و علمی امور اکادمیک خویش، حسب لایحه و طرزالعمل ارتقای کیفیت و هدایت بورد ارتقای کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی به تشکیل کمیته‌ها پرداخته، که در حدود هشت کمیته در چارچوب این نهاد علمی فعالیت دارند و هریک از کمیته‌ها، فعالیت‌های مربوط به حوزه‌ی تخصص و فعالیت خویش را در جلسات مربوط به خود شان دنبال کرده و به پروسه‌ی فعالیت‌های اکادمیک و اداری مؤسسه ممد واقع می‌گردند.

علامت (√) نشان‌دهنده‌ی وجود کمیته در همان سطح است.