پیمان، کانکور خزانی خویش را عنقریب برگزار می‌کند.

برای سمستر خزانی، ثبت نام جریان دارد.

  پیمان، با امتیازات بی سابقه در خدمت علاقمندان محترم تحصیلات عالی دانشکده‌های محصل پذیرد: ۱- قابلگی عالی (در مقطع لیسانس) ۲- حقوق و علوم سیاسی ۳- تعلیم و تربیه در رشته‌های: علوم و فرهنگ اسلامی ادبیات دری ادبیات انگلیسی ادامه مطلب